06.06.2016
Rok prijave: Potekel
Nova kontaktna številka za informacije o štipendijah za deficitarne poklice

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije spreminja kontaktno telefonsko številko, ki je objavljena v besedilu javnega razpisa. Vlagatelji naj za dodatne informacije kličejo na tel. št. 01 434 10 81 ali pišejo na deficitarne@sklad-kadri.si.


Dijaki, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu izobraževali za deficitarne poklice, lahko od 15. junija do vključno 20. septembra 2016 oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. K vlogi je potrebno priložiti fotokopijo spričevala šolskega leta 2015/2016.


Štipendijo lahko pridobijo dijaki 1. letnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, ki so navedeni v prilogi razpisa in izpolnjujejo splošne in druge pogoje, ki so navedeni v razpisu.


Zaradi spremenjene kontaktne številke je prišlo do popravka Javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 (210. javni razpis).
 
V razpisu, ki je bil objavljen na spletni strani sklada 15. 2. 2016, se 11 poglavje spremeni tako, da se glasi:
 
» 11  Dodatne informacije

Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
- na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/;
- na e-poštnem naslovu deficitarne[@]sklad-kadri.si,
- v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu sklada ali telefonsko na številki 01 434 10 81

 

Sprememba javnega razpisa začne veljati z dnem objave na spletni strani sklada. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

 

 

Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

 

 

 

Na vrh