25.05.2012
Rok prijave: Potekel
Popestrimo šolo 2012/2013 in 2013/2014 (139. JR – POŠ 2012-2014)

Dokumentacija javnega razpisa

 

Prijava

 

1. Prijavni obrazci (za uporabo obrazcev potrebujete program Adobe reader, ki ga lahko brezplačno naložite preko te povezave)

  

   A. Podatki o šoli
   B. Opis posameznih aktivnosti
   C. Podatki o programu
   D. Izjava o izpolnjevanju pogojev

 

2. Izjava o sodelovanju s partnersko šolo

 

3. Označba ovojnice za vlogo oz. dopolnitev vloge

  

 

Vzorci obrazcev

Sklad je 25. 5. 2012 na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 38/2012 objavil Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo 2012/2013 in 2013/2014.

 


Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 2.960.000,00 evrov, od tega 1.456.300,00 evrov za leto 2013 in 1.503.700,00 za leto 2014.

 

Rok za oddajo vlog je 15. 6. 2012.

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo, to je tistih vrst aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli in niso del rednega izobraževalnega programa ter se ne financirajo iz javnih sredstev.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo zavodi, ki izvajajo javnoveljavni izobraževalni program osnovne šole oziroma javnoveljavni prilagojeni program osnovne šole in so za ta program vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

 

Formalno popolna vloga so žigosani in s strani odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika podpisani Obrazci za vlogo:


1. Prijavni obrazci:
    A. Podatki o šoli
    B. Opis posameznih aktivnosti
    C. Podatki o programu
    D. Izjava o izpolnjevanju pogojev


2. Izjava o sodelovanju s partnersko šolo

 

Izpolnjene Obrazce za vlogo je potrebno poslati na način, kot je določen v Poglavju 7. razpisne dokumentacije, v tiskani in elektronski obliki.

 

Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014«.

Na vrh