15.12.2017
Podjetja izkoristite priložnost: 8,8 milijonov EUR za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak in direktorica sklada Irena Kuntarič Hribar sta danes na novinarski konferenci predstavili projekt ASI ter javno povabilo za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc. V tokratnem 1. povabilu je na voljo 8,8 milijona evrov.


Javno povabilo je odlična priložnost za začetek prilaganja kadrovske politike posameznega podjetja na demografske spremembe. S povabilom želimo predvsem nuditi  podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, okrepiti kompetence starejših zaposlenih in doseči večjo pripravljenost starejših zaposlenih za podaljševanje delovne aktivnosti.
Spodbude so namenjene vsem podjetjem, tako mikro, malim, srednjim in velikim gospodarskim družbam (podjetjem) za: 

  • pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, kjer bodo podjetja, glede na št. zaposlenih, lahko pridobila od 1.500 do 3.000 EUR. 
  • razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo: 

     1.  izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih, 
     2.  udeležbe v motivacijskih programih za starejše zaposlene in 
     3.  usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc  (usposabljanja, nacionalna poklicna kvalifikacija, dodatne kvalifikacije). 


Za posameznega starejšega zaposlenega bodo podjetja lahko pridobila do 1.834,00 EUR.

Prijavo bodo podjetja lahko oddala od 15. 1. 2018 dalje do porabe sredstev oziroma do 30. marca 2018. Z odpiranjem prijav bomo pričeli 23. januarja 2018. 

Povabilo in ostalo dokumentacijo najdete tukaj


Javno povabilo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Na vrh