19.08.2015
Okviren seznam programov za štipendije za deficitarne poklice

Seznam vključuje šole in programe iz letošnjega razpisa za vpis. Tako je seznam le okviren in namenjen izključno lažji orientaciji tistih, ki se zanimajo za štipendije za deficitarne poklice.

O upravičenosti do štipendije in ustreznosti programa dokončno sklad odloči v samem postopku. 

Če v dokumentu neke izobraževalne ustanove ni, to pomeni, da ta ustanova v letu 2015/2016 ne vpisuje v programe, za katere bi lahko dijaki prejeli štipendijo za deficitarne poklice. 

 

Neka šola je lahko v seznamu navedena le z delom programov, ki jih izvaja, kar pomeni, da za ostale programe ni možno pridobiti te štipendije. 

 

Programi poklicnega tehničnega izobraževanja (PTI) ne morejo biti predmet štipendiranja, razen v primeru pripadnikov italijanske narodne skupnosti, ki lahko uveljavljajo štipendijo za izobraževanje na dvojezičnem programu ekonomski tehnik (PTI) v Izoli. 

 

V seznamu tudi ni programov, ki letos niso bili razpisani za vpis, ampak je možen le vpis v višji letnik takega programa. Za take programe je še vedno možno pridobiti štipendijo za deficitarne poklice, čeprav jih ni na tem seznamu.

 

Na vrh