27.09.2011
Obvestilo prijaviteljem na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2011/2012

V sredo, 28. 9. 2011, ob 9:00 bo v prostorih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije potekala seja strokovne komisije za izvedbo postopka javnega razpisa, na kateri se bodo odpirale prispele vloge. Odpirale se bodo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Na odpiranju vlog bodo člani strokovne komisije ugotavljali tudi popolnost vlog.

 

To obvestilo izdajamo na podlagi 20. točke Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2011/2012 (Uradni list RS, št. 71/2011 ).

Na vrh