23.09.2015
Rok prijave: Potekel
Obvestilo o prejetih vlogah za štipendijo za deficitarne poklice

v

Sklad je do izteka roka, 21. 9. 2015, prejel 7.875 vlog za deficitarne štipendije. Od vseh prispelih vlog, oddanih po pošti ali osebno, je bilo 11. 9. 2015 ob 9.00 uri oddanih 3.897 vlog.

Izbor prvih 1000 prejemnikov bo opravljen po pregledu vseh popolnih vlog oddanih na dan 11. 9. 2015 ob 9:00 uri v skladu z razmejitvenimi merili, ki so opredeljeni v razpisu.


Vsi vlagatelji bodo o odločitvi obveščeni po pošti.

Na vrh