18.05.2018
Obvestilo o odpiranju vlog – ŠIPK 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018

Odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis - ŠIPK 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018, ne bo javno.

Odpiranje vlog bo potekalo 21. maja 2018 na naslovu Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri. 

 

V skladu z odločitvijo komisije za izvedbo postopka javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018« zaradi večjega števila prispelih vlog in obsežnosti le-teh, odpiranje vlog ne bo javno. 

Na vrh