07.11.2013
Obvestilo o odpiranju vlog na 4. JP UIZ

 

Vlagatelje obveščamo, da se bo deveto odpiranje vlog, ki so prispele na Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, ki je bilo objavljeno 21. 6. 2013, pričelo 8. 11. 2013 v prostorih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana.

 

Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani odgovorne osebe sklada. Strokovna komisija vse vlagatelje obvešča, da zaradi velikega števila prispelih vlog odpiranje vlog ne bo javno.

 

 

 

Na vrh