21.08.2013
Obvestilo o 4. odpiranju vlog na 4. javno povabilo za zbiranje ponudb programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

Sklad obvešča o pričetku četrtega odpiranja vlog na 4. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - 4. JP UIZ (154. JP)

    

 

Vlagatelje obveščamo, da se bo četrto odpiranje vlog, ki so prispele na Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, ki je bilo objavljeno 21. 6. 2013, pričelo 22. 8. 2013 v prostorih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana.

 

Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani odgovorne osebe sklada. Strokovna komisija vse vlagatelje obvešča, da zaradi velikega števila prispelih vlog odpiranje vlog ne bo javno.

 

Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov splošnih in posebnih usposabljanj zaposlenih, ter stroški usposabljanj po javno veljavnih programih.

 

Javno povabilo se izvaja v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Na vrh