19.09.2013
Obvestilo o 6. odpiranju vlog na 4. JP UIZ

Obvestilo o 6. odpiranju vlog na 4. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - 4. JP UIZ (154. JP)
Vlagatelje obveščamo, da se bo šesto odpiranje vlog, ki so prispele na Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, ki je bilo objavljeno 21. 6. 2013, pričelo 20. 9. 2013 v prostorih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana.

Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani odgovorne osebe sklada. Strokovna komisija vse vlagatelje obvešča, da zaradi velikega števila prispelih vlog odpiranje vlog ne bo javno. 

 

 

 

Na vrh