25.10.2017
Obvestilo o 2. odpiranju vlog na programu ŠIPK 2016 – 2018

Odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis Študentski inovativni projekti za družbeno korist, ne bo javno.

Odpiranje vlog bo potekalo v ponedeljek, 27. 10. 2017, na naslovu Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri. 

V skladu z odločitvijo komisije za pripravo in izvedbo postopka javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018« zaradi večjega števila prispelih vlog in obsežnosti le-teh, odpiranje vlog ne bo javno.

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh