17.01.2018
Obvestilo o 1. odpiranju ponudb na javno povabilo ASI 2017

Odpiranje ponudb, ki so prispele na javno povabilo v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc, bo potekalo v torek, 23. januarja 2018, in ne bo javno.

Kot navaja javno povabilo, bo odpiranje ponudb potekalo v torek, 23. januarja 2018, ob 9. uri na sedežu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. V skladu z odločitvijo komisije za pripravo in izvedbo postopka javnega povabila JP ASI 2017 (točka 19. 1), zaradi večjega števila prispelih ponudb do 16. 1. 2018, odpiranje ponudb ne bo javno. Do navedenega datuma je namreč na javno povabilo prispelo več kot 800 ponudb. 

 

 

 

Program financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na vrh