13.06.2018
Objavljen seznam naknadno izbranih prejemnikov na JP ASI 2017

Komisija za pripravo besedila in izvedbo postopka javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc (JP ASI 2017) je zaradi odstopa posameznih ponudnikov od podpisa pogodb o sofinanciranju in v skladu s  točko 19.2 (lzbor ponudnikov) JP ASI 2017, sklenila, da se dodatno dodelijo sredstva za sofinanciranje naslednjim ponudnikom: 

 

Ponudnik

Regija

Odobrena sredstva (EUR)

ANTON BLAJ d.o.o.

KRVS

58.852,00

UTEKSOL d.o.o.

KRVS

13.796,89

SRC d.o.o.

KRZS

23.146,93

ELVEZ d.o.o.

KRZS

53.200,00

GENERALI d.d.

KRZS

56.741,07

TUTOR TEAM d.o.o.

KRZS

  5.168,00

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh