Razpis

17.01.2020
Obiščite nas na virtualnem kareirnem sejmu

Sklad se bo z virtualno stojnico tudi letos predstavil na on-line kariernem sejmu, trenutno edinem tovrstnem v Sloveniji. Obiskovalcem bomo predstavili možnosti pridobitve različnih štipendij, programe za spodbujanje razvoja kadrov (ASI, KOC), jih informirali o zaposlovanju invalidov, pa tudi o tem, kakšne pravice imajo delavci v primeru insolventnosti delodajalca.

On-line karierni sejem bo v sredo, 22. januarja, in v četrtek, 23. januarja 2020, med 10. in 20. uro potekal v živo na spletnem mestu sejem.optius.com, obiskali pa nas boste lahko vse do 26. januarja 2020. Pravzaprav od kjerkoli boste lahko le z nekaj kliki izvedeli, kako pridobiti štipendijo za študij ali študijski obisk v tujini, kakšni so pogoji za pridobitev Zoisove štipendije ter vse o štipendijah za deficitarne poklice. Sklad bo namreč predstavil možnosti pridobitve različnih štipendij.


S podporo evropskih sredstev sklad izvaja različne programe, ki spodbujajo vlaganje v razvoj kadrov od šolanja, pa vse do upokojitve. Programi so namenjeni tako podjetjem, ki lahko pridobijo sredstva za izvajanja usposabljanj zaposlenih, kot tudi posameznikom, ki se želijo dodatno usposabljati in krepiti svoje kompetence.


Program Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje kompetenc (DIR) prek razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni omogoča posamezniku sofinanciranje stroškov za uspešno zaključeno srednješolsko izobraževanje ali uspešno opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit. Posameznik lahko prejme do največ 2.500,00 EUR.

Prepoznavanju specifičnih kompetenc v vsestransko hitro razvijajoči se družbi ter povezovanju podjetij in usposabljanju zaposlenih je namenjen program Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC), prek katerega podjetja razvijajo kompetence svojih zaposlenih. Posamezniki se lahko skozi vse leto udeležujejo delavnic s področja razvoja kadrov, ki jih izvajajo vrhunski strokovnjaki in potekajo po vsej Sloveniji. Preverite, kje in kdaj potekajo brezplačne delavnice.

 

Na področju razvoja kadrov sklad izvaja tudi program Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI). Ta je, s pomočjo določenih aktivnosti in sofinanciranja podjetij (npr. izdelava strategij, usposabljanje starejših zaposlenih, pilotni projekti, cikli strokovnih delavnic ipd.), namenjen ozaveščanju delodajalcev in delavcev o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje, okrepitvi kompetenc in motiviranju starejših zaposlenih za podaljševanje delovne aktivnosti in odpravi negativnih stereotipov.

Obiskovalci sejma bodo dobili tudi odgovore na vprašanja, povezana z vzpodbujanjem zaposlovanja invalidov in ohranjanjem delovnih mest zanje ter odločanjem o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu z veljavnimi predpisi. Pa tudi na vprašanja, povezana z uveljavljanjem pravic delavcev v primeru insolventnosti njihovega delodajalca ali izbrisa delodajalca iz sodnega registra.