17.04.2012
Nova navodila za izvajanje programov Popestrimo šolo 2011/2012 in novi Obrazci za poročanje

Sporočamo vam, da je sklad so na spletni strani Javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo 2011/2012 (122. JR – POŠ 2011/2012) objavil posodobljena Navodila za izvajanje programov Popestrimo šolo 2011/2012 verzija 1.1 ter posodobljeni obrazci »Zahtevek za sofinanciranje«, »Dnevnik dela« in »Prijavnica otroka«.

Na vrh