26.07.2009
Rok prijave: Potekel
Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem (72. JR)

Razpisna dokumentacija:

Razpisno besedilo (Ur.l. RS, št. 57/09, 27.07.2009)
Prijavnica – izpolniti v celoti, podpisati in žigosati
Priloga 1 – Izjava štipenditorja 
Priloga 2 – Izjava štipendista (oddati za vsakega prijavljenega štipendista)
Priloga 3 – Vzorec pogodbe o sofinanciranju Splošni pogoji poslovanja

Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS št. 33/08, 73/08).

Sklad je 24. julija 2009 objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2009/2010. Rok za oddajo vlog je do vključno 30. aprila 2010 oziroma do porabe sredstev.

Predmet javnega razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2009/2010 do zaključka izobraževanja.


Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter traja do porabe razpisanih sredstev oziroma najkasneje do vključno 30. aprila 2010.


Vrednost razpisa znaša 5.000.000 EUR.


Dodatne informacije lahko dobite na spletnem forumu »Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij«, vsak delovni dan v času uradnih ur pa tudi na telefonsko številko (kontaktna oseba: Ksenija Yoder Batič) ali na elektronskem naslovu info[@]sklad-kadri.si.


Navodila za izvajanje neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem in odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom bodo objavljeni na istem mestu kot je objavljen razpis.

Na vrh