09.08.2013
Rok prijave: Potekel
Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem (155. JR)

Razpisna dokumentacija:

  • Razpisno besedilo (Uradni list RS št. 67/2013, 9. 8. 2013)
  • Prijavnica – izpolniti v celoti, podpisati in žigosati
  • Priloga 1 - Izjava štipenditorja
  • Priloga 2 - Izjava štipendista (oddati za vsakega prijavljenega štipendista)
  • Priloga 3 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju

Z namenom pospešitve postopka izbora sklad predlaga, da vlagatelj od pristojnega davčnega urada pridobi potrdilo o poravnanih vseh evidentiranih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, zapadlih do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis. Potrdilo ne sme biti starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.

 

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS, št. 91/09 in 102/12).

Sklad je 9. 8. 2013 objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2013/2014. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2014 oziroma do porabe sredstev.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2013/2014 (155. javni razpis)

 

Objava: 9. 8. 2013 (Uradni list RS št. 67/2013)

 

Rok prijave: 31. 3. 2014

 

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR

 

Predmet razpisa:

Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2013/2014 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih magistrskih ali doktorskih študijskih programih.

 

Obvestilo glede težav pri odpiranju razpisne dokumentacije:

V kolikor imate naložen najnovejši Adobe Reader in še vedno ne morete odpreti dokumentov, najprej shranite dokumente na trdi disk in jih od tam ponovno odprite.

Na vrh