30.08.2012
Rok prijave: Potekel
Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem (142. JR)

Razpisna dokumentacija:

  • Razpisno besedilo (Uradni list RS št. 67/2012, 31. 8. 2012)
  • Prijavnica – izpolniti v celoti, podpisati in žigosati
  • Priloga 1 - Izjava štipenditorja
  • Priloga 2 - Izjava štipendista (oddati za vsakega vsakega prijavljenega štipendista)
  • Priloga 3 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju

 

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS, št. 91/09).

Sklad je 31. 8. 2012 objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2012/2013. Rok za oddajo vlog je do vključno 29. 3. 2013 oziroma do porabe sredstev.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2012/2013 (142. javni razpis)

 

Objava: 31. 8. 2012 (Uradni list RS št. 67/2012)

 

Rok prijave: 29. 3. 2013

 

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR


Predmet razpisa:

Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih magistrskih ali doktorskih študijskih programih.

Na vrh