11.08.2011
Rok prijave: Potekel
Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem (114. JR)

Razpisna dokumentacija:

  • Razpisno besedilo (Uradni list RS št. 64/2011, 12. 8. 2011)
  • Prijavnica – izpolniti v celoti, podpisati in žigosati
  • Priloga 1 - Izjava štipenditorja
  • Priloga 2 - Izjava štipendista (oddati za vsakega vsakega prijavljenega štipendista)
  • Priloga 3 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju


Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur.l. RS, št. 91/09).

Sklad je 12. 8. 2011 objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2011/2012. Rok za oddajo vlog je do vključno 30. 3. 2012 oziroma do porabe sredstev.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2011/2012 (114. javni razpis)

 

Objava: 12. 8. 2011 (Uradni list RS št. 64/2011)

 

Rok prijave: 30. 3. 2012

 

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR


Predmet razpisa:

Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2011/2012 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih magistrskih ali doktorskih študijskih programih.

Na vrh