02.09.2011
Navodila za poročanje za izvajalce UIZ 2011

Sklad objavlja navodila za poročanje za izvajalce projektov »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« objavljenega 3. 6 . 2011 na spletnih straneh Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Izvajalci so na podlagi javnega povabila in sklenjene pogodbe o sofinanciranju projekta usposabljanja in izobraževanja zaposlenih 2011 dolžni pripraviti zahtevek za sofinanciranje s prilogami za dokazovanje celotnih upravičenih stroškov skladno s prijavnim obrazcem ter objavljenimi navodili za poročanje.

 

Navodila za poročanje skupaj s prilogami (preglednico napovedi usposabljanj,  zahtevek za sofinanciranje (ZZS in navodila za izpolnjevanje preglednice ZZS) so objavljena na spletni strani Javnega povabila in sicer v desnem stolpcu - Dokumentacija javnega povabila.

 

V primeru, da se uveljavljajo stroški za več kot 18 oseb, bo sklad izvajalcu posredoval ustrezno prilagojen obrazec ZZS. Če ga ne boste prejeli vnaprej po elektronski pošti, vas prosimo, da se obrnete na sklad na tel. št. 01 434 15 59 ali 01 434 15 65.

Na vrh