08.07.2011
Napovedovanje usposabljanj v okviru projektov UIZ 2011

Objavljamo nekaj pojasnil izbranim ponudnikom v okviru javnega povabila Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 – UIZ.

1.     Napoved usposabljanj

 

Izbrani ponudniki morajo vsako usposabljanje vnaprej napovedati skladu (11. točka 5. odstavek – druga alineja javnega povabila in 3. točka 6. člena pogodbe o sofinanciranju UIZ 2011), sicer stroški ne bodo upravičeni.

 

Preglednica napovedi je objavljena tukaj in na spletni strani javnega povabila UIZ 2011 (povezana novica) pod rubriko 'Dokumentacija javnega povabila'.

 

Izbrani ponudniki so dolžni poslati izpolnjeno preglednico najmanj 3 delovne dni pred začetkom usposabljanja na elektronski naslov uiz[@]sklad-kadri.si. V vrstico »zadeva« vpišite »NAPOVED USPOSABLJANJ«. 

 

2.     Upravičeno obdobje izvajanja

 

Upravičeno obdobje izvajanja projektov začne veljati od datuma izdaje obvestila o odobritvi sredstev izbranim ponudnikom in traja do vključno 20. 9. 2011.

 

Upravičeni stroški so tisti, ki bodo plačani za upravičena usposabljanja do najpozneje 28. 9. 2011 (12. točka javnega povabila). Usposabljanje se mora začeti in končati v upravičenem obdobju.

 

3.     Navodila za poročanje in roki za poročanje

 

Izbrani ponudniki lahko poročajo v dveh rokih: 30. 8. 2011 in/ali 30. 9. 2011.

Navodila za poročanje bodo objavljena na spletnih straneh sklada.

Na vrh