08.04.2019
Najava žreba v okviru razpisa Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS obvešča, da bo v sredo, 10. 4. 2019, potekalo javno žrebanje za izbor vlog, ki so bile oddane na javnem razpisu.


Strokovna komisija je ugotovila, da je bilo na Javni razpis za »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022« predloženih 5 vlog, ki so na osnovi ocenjevanja dosegle minimalni kakovostni kriterij, tj. najmanj 60 točk in so bile zato uvrščene v izbor za sofinanciranje. Ker je število točk pri vlogah tako znotraj zahodne kot znotraj vzhodne kohezijske regije, ki so v postopku ocenjevanja dosegle enako število točk, tudi po izvedenem postopku z dodatnimi razvrstitvenimi kriteriji določenimi v 3. odst. 9. tč. javnega razpisa, bo sklad o izbiri vloge skladno s 4. odst. 9. točke tega javnega razpisa odločil z žrebom.

Postopek žreba bo javen in bo izveden dne 10. 4. 2019, ob 9. uri, v prostorih Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS na Dunajski 20 v Ljubljani.

 

Kontakt:
T: 01/434 41 527
E: spin[@]sklad-kadri.si

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Na vrh