05.10.2012
Najava javnega razpisa enotnih regijskih štipendijskih shem 2012/2013

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo v petek, 12. 10. 2012, v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih spletnih straneh objavil Javni razpis za sofinanciranje operacij enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2012/2013 (JR RŠS 2012/2013).

Predmet razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo nosilci enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravne lokalne skupnosti od šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka izobraževanja na isti stopnji, vendar najdlje do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015.

 

Na osnovi izbranega programa bo upravičenec izvedel postopek dodeljevanja kadrovskih štipendij dijakom ter študentom za izobraževanje na posamezni ravni javno veljavnega izobraževalnega programa od šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka tega izobraževanja.

 

Izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem temelji na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo z namenom:

  • usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji;
    dviga ravni izobrazbene strukture;
  • znižanja strukturne brezposelnosti;
  • vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje izšolanih kadrov v regiji;
  • spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

Na vrh