16.12.2011
Rok prijave: Potekel
Nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2011 (126. JR)

Razpisna dokumentacija:

razpis

prijavnica
pooblastilo

 

Prijavnico shranite na svoj računalnik in nato izpolnite elektronsko. Potrebovali boste najnovejšo verzijo programa Adobe Acrobat Reader, ki je brezplačno na voljo na spletni strani adobe.com.

 

Dodatne informacije:
info[@]sklad-kadri.si
tel. 01/434-10-80

Javni razpis je namenjen podelitvi nagrad dijakom ali študentom, ki z izjemnimi šolskimi ali študijskimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe v Republiki Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2011 (126. JR)


Objava: 16. 12. 2011, Uradni list RS, št. 102/11


Rok prijave: do 24. 2. 2012


Vrednost razpisa: 350.000,00 EUR


Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nagrad dijakom ali študentom, ki z izjemnimi šolskimi ali študijskimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji ali v tujini, pod pogojem, da je izjemni dosežek mogoče šteti kot prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na omenjenih področjih v Republiki Sloveniji.


Višina nagrade: od 500,00 do 5.000,00 EUR


Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »NAGRADE - 126. javni razpis«.

 

 

Opozorilo:

 

Upravno takso je potrebno plačati na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

 

Pri plačilu upravne takse s starim obrazcem (plačilni nalog BN 02) je potrebno uporabiti naslednje podatke:
- številka računa: 01100‐1000315637

- sklic: 11, številka sklica: 96091‐7111002‐115126

 

Pri plačilu takse z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, je potrebno uporabiti naslednje podatke:
- številka računa (IBAN): SI56 011001000315637

- koda namena TAXS

- številka sklica: SI11 96091-7111002-110126
 

 

 

Na vrh