24.12.2010
Rok prijave: Potekel
Nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2010 (106. JR)

Razpisna dokumentacija:

Plačilo upravne takse:

Upravna taksa znaša 19,37 EUR. Dokazilo o plačilu je potrebno oddati z vlogo.

Javni sklad je v Ur.l. RS, št. 105/2010 dne 24.12.2010 objavil javni razpis za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2010. Za nagrado se lahko prijavijo dijaki ali študenti, ki z izjemnimi šolskimi oziroma študijskimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe. Rok prijave je 25. 2. 2011.

Predmet javnega razpisa je podelitev nagrad dijakom ali študentom, ki z izjemnimi šolskimi oziroma študijskimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji ali v tujini, pod pogojem, da je izjemni dosežek mogoče šteti kot prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na omenjenih področjih v Republiki Sloveniji.


Prijavljen izjemni dosežek ne sme biti starejši od dveh let od dneva objave razpisa.

Nagrada se dodeli v višini od 500,00 do 5.000,00 EUR in je enkratna. Višina sredstev, ki je na razpolago za nagrade po tem javnem razpisu, znaša 500.000,00 EUR.

 


Dodatne informacije so na voljo pri Maji Deisinger na elektronskem naslovu maja.deisinger[@]sklad-kadri.si ali na telefonski številki 01/434-58-96.

Rok prijave je 25. 2. 2011.

Na vrh