10.12.2009
Rok prijave: Potekel
Nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2009 (84. JR)

Razpisna dokumentacija:

razpisno besedilo (Ur.l. RS št. 102/09, 11.12.09),

prijavnica,

poblastilo.

Za nagrado se lahko prijavijo dijaki ali študenti, ki z izjemnimi šolskimi oziroma študijskimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe. Rok prijave je 26.2.2010.

Predmet javnega razpisa je podelitev nagrad dijakom ali študentom, ki z izjemnimi šolskimi oziroma študijskimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji ali v tujini, pod pogojem, da je izjemni dosežek mogoče šteti kot prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na omenjenih področjih v Republiki Sloveniji.

 

Višina sredstev, ki je na razpolago za nagrade po tem javnem razpisu, znaša 500.000,00 EUR.

 

Nagrada se dodeli v višini od 500,00 do 5.000,00 EUR in je enkratna.

 

Rok prijave je 26.2.2010.

Na vrh