04.12.2008
Rok prijave: Potekel
Nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2008 (62. JR)

Razpisna dokumentacija:

Predmet javnega razpisa je podelitev nagrad dijakom ali študentom, ki z izjemnimi šolskimi oziroma študijskimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe.

Dosežki morajo k trajnostnemu razvoju družbe prispevati na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji ali v tujini, pod  pogojem, da je izjemni dosežek mogoče šteti kot prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na omenjenih področjih v Republiki Sloveniji. 

 

Prispevek k trajnostnemu razvoju družbe pomeni takšen prispevek k razvoju na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju, ki zadovolji sedanje potrebe na teh področjih in ne ogroža zadovoljevanje potreb novih generacij.

 

Za izjemne dosežke se štejejo zlasti:

  • podeljeni patenti,
  • raziskovalne naloge in inovativni izdelki ali storitve na občinski, regionalni ali državni ravni,
  • nagrajena znanstvenoraziskovalna, razvojna, aplikativna ali umetniška dela na ravni podjetja, države ali na mednarodni ravni,
  • objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov,
  • izvedeni projekti ali naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni ravni,
  • vidni dosežki na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju,
  • najvišja mesta na državnem tekmovanju.

Višina sredstev, ki je na razpolago za nagrade po tem javnem razpisu, je 500.000,00 EUR. Nagrada se dodeli v višini od 500,00 do 5000,00 EUR in je enkratna.

 

Rok prijave je 27. februar 2009.

Na vrh