15.06.2016
Rok prijave: Potekel
Nadaljnje prejemanje štipendije za deficitarne poklice

Prejemniki štipendije za deficitarne poklice, ki so štipendijo pridobili v šolskem letu 2015/2016, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije za šolsko leto 2016/2017 vložiti najkasneje do 31. 8. 2016.

Vlagatelji, ki so na podlagi 198. javnega razpisa v šolskem letu 2015/2016 pridobili pravico do štipendije za deficitarne poklice, morajo vsako leto najkasneje do konca tekočega šolskega leta vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije za naslednje šolsko leto. Za šolsko leto 2016/2017 morajo tako štipendisti vložiti vlogo najkasneje do 31. 8. 2016.

Pogoji za nadaljnje prejemanje štipendije:

Do nadaljnjega prejemanja štipendije so upravičeni štipendisti, ki se v šolskem letu 2016/2017 vpisujejo v drugi letnik izobraževalnega programa, za katerega jim je bila dodeljena pravica do štipendije.

Pred morebitno spremembo izobraževalnega programa mora štipendist pridobiti soglasje k spremembi, v primeru spremembe programa brez predhodnega soglasja štipendijsko razmerje preneha.

Štipendistom, ki bodo v šolskem letu 2016/2017 ponovno vpisani v isti letnik izobraževalnega programa, bo pravica do štipendije v tem šolskem letu mirovala. Prav tako bo pravica do štipendije mirovala štipendistom, ki vloge za nadaljnje prejemanje štipendije v šolskem letu 2016/2017 ne bodo vložili do 31. 8. 2016.

Dostopnost vloge:

Vloga je na voljo na spletni strani sklada - tukaj. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

Način oddaje vlog:

Vlogo za nadaljnje prejemanje štipendisti pošljejo po pošti ali vložijo osebno na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »ŠDP - 198. javni razpis«. Vloga mora biti podpisana s strani štipendista in zakonitega zastopnika. Vlogi ni potrebno prilagati nobenih dokazil.

Rok za oddajo vlog:

Vlogo je treba vložiti najkasneje do 31. 8. 2016.
Na vrh