03.06.2011
Rok prijave: Potekel
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (112. JP)

Dokumentacija javnega povabila

 

Prijava

  • Prijavni obrazec (umaknil administrator)

(za uporabo obrazca potrebujete program Adobe reader, ki ga lahko brezplačno naložite preko te povezave).

Obrazci za poročanje

 

Kontakt

 

Karmen Bailat

01/ 434 10 95 in 01/434 15 67

karmen.bailat[@]sklad-kadri.si

Sklad je 3. 6. 2011 objavil Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011). Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 2.000.000,00 EUR. Ponudbe lahko ponudniki vložijo od objave javnega povabila do podelitve sredstev oziroma najpozneje do 31. 7. 2011.

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (112. JP)

Namen javnega povabila je spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Javno povabilo delodajalce spodbuja, da začnejo sistematično vlagati v zaposlene in tako v skladu s potrebami na trgu dela odpravijo strukturna neskladja in izboljšajo usposobljenost človeških virov in povečajo mobilnost in zaposljivost.

 

S tem javnim povabilom vabimo delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna in posebna usposabljanje.

Ponudbe lahko ponudniki vložijo od objave javnega povabila do podelitve sredstev oziroma najpozneje do 31. 7. 2011. Ponudbe, ki bodo poslane na sklad po podelitvi sredstev oziroma po zaprtju javnega povabila, bodo vrnjene ponudnikom.


Upravičeni stroški so stroški posameznih usposabljanj, ki bodo nastali v obdobju od izdaje obvestila Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije o odobritvi sredstev do vključno 20. 9. 2011 in bodo plačani do najpozneje 28. 9. 2011 (nekaj več, kot dva meseca).


Strošek DDV ni upravičeni strošek in ga v celoti krije izbrani ponudnik sam. Strošek usposabljanja za varstvo pri delu, ki se ga morajo zaposleni udeležiti zaradi zakonskih določil, prav tako ni upravičen do sofinanciranja.
Okvirno javna sredstva, ki so na voljo za sofinanciranje izbranih projektov v okviru javnega povabila programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, skupaj znašajo 2,000.000,00 EUR.


Dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, na telefonski številki 01/434 10 95, 01/434 15 67, ali na e-poštnem naslovu karmen.bailat[@]sklad-kadri.si.


Vir sofinanciranja:

Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov splošnih in posebnih usposabljanj zaposlenih v letu 2011. Javno povabilo se izvaja v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, prednostne usmeritve 1.2 »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost« znotraj 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013.

 

Še dodatne informacije:

 

Ponudnike obveščamo, da sklad v naslednjih mesecih že pripravlja tudi izid novega javnega povabila za sofinanciranje »Usposabljanja in izobraževanja zaposlenih 2012«. Upravičeni stroški bodo predvidoma za celo šolsko leto 2011/12.

 

Predvidena informativna delavnica odpade.

Na vrh