28.09.2011
Rok prijave: Potekel
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012 (117. JP)

Dokumenti za poročanje

Dokumentacija javnega povabila

 

Prijava

(za uporabo obrazca potrebujete program Adobe reader, ki ga lahko brezplačno naložite preko te povezave).

 

Pogosta vprašanja

Kontakt

 

Terezija Krajcer

01/ 434 58 91

 

Karmen Bailat

01/ 434 10 95

Sklad je 28. 9. 2011 objavil Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012 (UIZ 2011/2012). Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 4.000.000,00 EUR. Ponudbe lahko ponudniki vložijo najpozneje do 28. 10. 2011.


Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih. Z javnim povabilom želi sklad spodbujati delodajalce, da začnejo sistematično vlagati v zaposlene in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij in izboljšanju usposobljenosti človeških virov ter povečanju mobilnosti in zaposljivosti.


S tem javnim povabilom vabimo delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna in/ali posebna usposabljanja.


Ponudbe lahko ponudniki oddajo najpozneje do 28. 10. 2011. Ponudbe, ki bodo poslane na sklad po tem roku, bodo vrnjene ponudnikom.


Upravičeni stroški so stroški posameznih usposabljanj, ki bodo nastali v obdobju od izdaje obvestila sklada o odobritvi sredstev izbranemu ponudniku, do vključno 20. 9. 2012 in bodo plačani do najpozneje 28. 9. 2012.


Strošek DDV ni upravičen strošek in ga nosi ponudnik sam. Strošek DDV ne sme pomeniti deleža zasebnih virov ponudnika za upravičene stroške projekta.

Prav tako sta v okviru tega javnega povabila neupravičena tudi stroška usposabljanja za varstvo pri delu, ki ga morajo zaposleni opraviti zaradi zakonskih določil in individualna usposabljanja (npr. coaching, individualna managerska usposabljanja).


Okvirno javna sredstva, ki so na voljo za sofinanciranje izbranih projektov v okviru javnega povabila programa »usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012«, skupaj znašajo 4.000.000,00 EUR.

 

Dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, na telefonski številki 01/434 10 95 in na e-poštnem naslovu karmen.bailat[@]sklad-kadri.si .


Vir sofinanciranja:

Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov splošnih in posebnih usposabljanj zaposlenih v letu 2011/2012. Javno povabilo se izvaja v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Na vrh