24.10.2012
Javno odpiranje vlog na Javni razpis enotnih regijskih štipendijskih shem 2012/13

V skladu z 19. točko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2012/2013 (Uradni list RS, št. 77/2012 ) obveščamo, da bo javno odpiranje prispelih vlog potekalo v petek, 26. 10. 2012, ob 9:00. 
 
Odpiranje bo potekalo v pisarni 632a Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, ki se nahaja v poslovni stavbi Slovenijales, na Dunajski cesti 22, v Ljubljani.

 

Odpirale se bodo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Na odpiranju vlog bodo člani strokovne komisije ugotavljali tudi popolnost vlog.

 

 

Na vrh