17.02.2012
Rok prijave: Potekel
Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene (132. JR)

Dokumentacija javnega razpisa

 

Prijava

(za uporabo obrazca potrebujete program Adobe reader, ki ga lahko brezplačno naložite preko te povezave; izpolnjen obrazec pošljite v skladu z navodili v obrazcu na naslov vloga.vko[@]sklad-kadri.si)

 

Seznam izvajalcev VKO 

 

Seznam delodajalcev VKO

 

Dokumentacija za poročanje

Pogosta vprašanja

 

Gradiva

 

Kontakt 

 

Maja Gracar
01/43 41 554 

 

Mojca Čeferin Kveder
01/43 41 553 

 

Katja Jeraj

01/43 41 093   

 

vko[@]sklad-kadri.si
 

Sklad je 17. 2. 2012 v Uradnem listu RS št. 12/12 objavil Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene. Razpoložljiva višina sredstev je 3.030.000,00 EUR. Rok za oddajo vloge je 16. 3. 2012.

 

Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO) ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost do tovrstnih storitev in kakovost razvoja njihovih karier.


Upravičen je strošek storitve VKO (to so storitve usposabljanja kadrov in kadrovske storitve), ki je predmet javnega razpisa in se nanaša na izvajanje aktivnosti VKO za delodajalce in zaposlene, določene v sklopih A, B in C. Aktivnosti in pojasnila so podrobneje opredeljena v besedilu javnega razpisa ali razpisne dokumentacije. 

 

Podjetja so glede na vrsto aktivnosti, ki jih bodo  izvajala za svoje zaposlene, upravičena do maksimalnih zneskov, ki so navedeni v tabeli »Maksimalna višina upravičenih sredstev po aktivnostih«. Tabela se nahaja v 9. točki javnega razpisa in v Prilogi 1 razpisne dokumentacije

 

Obdobje upravičenosti stroškov po tem javnem razpisu je od datuma izdaje sklepa o izboru do najkasneje 10. 10. 2013. Do sofinanciranja so upravičeni tisti stroški, ki bodo nastali v obdobju upravičenosti stroškov in bodo plačani najkasneje do 30. 10. 2013. Strošek davka na dodano vrednost v okviru projekta ni upravičen strošek in ga krije vlagatelj sam.


Storitve VKO lahko izvajajo izključno izvajalci vseživljenjske karierne orientacije (izvajalci VKO) s seznama, ki je vzpostavljen na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev VKO (Uradni list RS, št. 88/11) in je objavljen na tej strani v desnem stolpcu.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene, kar predstavlja izvajanje operacije v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. Razvojna prioriteta »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«

Na vrh