09.12.2011
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujih državljanov v Sloveniji za leto 2011 (111. JR)

Razpisna dokumentacija:

Razpis je zaradi porabe sredstev zaključen. Sredstva so bila porabljena 28. 2. 2012.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo slovenske izobraževalne ustanove za pedagoško sodelovanje in pravne osebe javnega ali zasebnega prava za raziskovalno sodelovanje tujih doktorjev znanosti v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujih državljanov v Sloveniji za leto 2011

 
Objava: 9. 12. 2011, Uradni list RS št. 100/11

 

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 12. 2012

 

Vrednost razpisa: 400.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje tujih gostujočih znanstvenikov v Republiki Sloveniji za neprekinjeno eno do devetmesečno pedagoško sodelovanje ali tri do dvanajstmesečno raziskovalno sodelovanje. Pedagoško ali raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji se mora pričeti med vključno 1. 9. 2011 in 31. 12. 2012.

 

Višina sofinanciranja: Višina sofinanciranja znaša 1.500,00 EUR mesečno za vsak dopolnjen mesec trajanja pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujega državljana v Republiki Sloveniji.

 

 

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 111. javni razpis«. 

 

Dodatne informacije:
Katja Cankar

katja.cankar[@]sklad-kadri.si
tel. 01/434-58-93

 

 

 

Na vrh