29.12.2011
Rok prijave: Potekel
Sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja Slovencev iz tujine v Sloveniji za leto 2011 (130. JR)

Razpisna dokumentacija:

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09)

 

Dodatne informacije:

Katja Cankar

Opozorilo:

Zaradi napake v besedilu razpisa prosimo, da pri plačilu upravne takse z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, uporabite naslednje podatke:

- številka računa (IBAN): SI56 011001000315637
- koda namena TAXS
- številka sklica: SI11 96091-7111002-110130

 

Skladno z določili 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) taks ne plačujejo javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava.

 

Javni sklad je objavil razpis sofinanciranja pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorjev znanosti, ki že dalj časa delujejo v tujini, na izobraževalnih ali raziskovalnih ustanovah v Republiki Sloveniji. Na javnem razpisu lahko prijavitelj pridobi sredstva v višini 1.500,00 EUR mesečno za vsak dopolnjen mesec raziskovalnega sodelovanja.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja Slovencev iz tujine v Sloveniji za leto 2011 (130. JR)

 

Objava: 30. 12. 2011, Uradni list RS št. 109/11

 

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno petka, 31. 12. 2012

 

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja gostujočih znanstvenikov, ki so državljani Republike Slovenije in že dalj časa delujejo v tujini, za ena do devet mesečno neprekinjeno pedagoško sodelovanje ali za tri do dvanajstmesečno neprekinjeno raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji.

 

Višina sofinanciranja: 1.500,00 EUR mesečno za vsak dopolnjen mesec trajanja sodelovanja gostujočega znanstvenika v Republiki Sloveniji

 

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 130. javni razpis« 

 

Upravno takso je potrebno plačati na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

 

 

 

 

 

 

Na vrh