Razpis

27.01.2012
Rok prijave: Potekel
Popestrimo šolo 2011/2012 (122. JR)

Besedilo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija


Obrazci za vlogo:

1. Prijavni obrazci (za uporabo obrazcev potrebujete program Adobe reader, ki ga lahko brezplačno naložite preko te povezave):

A. Podatki o šoli
B. Opis posameznih aktivnosti
C. Podatki o programu
D. Izjava o izpolnjevanju pogojev

2. Izjava o sodelovanju s partnersko šolo

3. Označba ovojnice za vlogo oz. dopolnitev vloge

 

Seznam prejemnikov sredstev POŠ 2011/2012

 

 

Sklad je 27. 1. 2012 na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS št. 6/12 objavil Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo 2011/2012. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 936.810,81 EUR. Rok za oddajo vlog je 17. 2. 2012.

  

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo, to je tistih vrst aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli in niso del rednega izobraževalnega programa ter se ne financirajo iz javnih sredstev. Na javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi, ki izvajajo javnoveljavni program osnovne šole.

Popolna vloga mora vsebovati žigosane in s strani odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika podpisane naslednje dokumente:


Izpolnjene obrazce predložite, v tiskani in elektronski obliki, na način, določen v 7. poglavju razpisne dokumentacije. 

 

 


Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014«.