29.12.2011
Rok prijave: Potekel
Štipendije za študij slovenskih državljanov v tujini za leto 2012 (128. JR)

    Razpisna dokumentacija:

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09)

 

POSEBNO OPOZORILO: Razpis ni namenjen študentom, ki v tujino odhajajo na študijsko izmenjavo, saj v tujini ne bodo pridobili ravni izobrazbe, kot je zahtevano z razpisom.

 

Dodatne informacije:

Katja Cankar

katja.cankar[@]sklad-kadri.si

01 434 58 93

 

Javni sklad je objavil javni razpis štipendij za študij slovenskih državljanov v tujini. Na javnem razpisu lahko študentje pridobijo štipendijo za šolnino in življenjske stroške. Rok prijave je najkasneje do vključno 4. 5. 2012.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študij slovenskih državljanov v tujini za leto 2012 (128. JR)

 

Objava: 30. 12. 2011, Uradni list RS št. 109/11

 

Rok prijave: 4. 5. 2012

 

Vrednost razpisa: 3.500.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala in sicer za dodiplomski ali podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine in za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike. Štipendija se podeli za šolnino in za življenjske stroške.

 

Višina sofinanciranja: štipendija za šolnino se podeli za 100% letne šolnine, vendar za posamezno študijsko leto ne več kot 19.000 EUR za študente naravoslovja, tehnike ali medicine in ne več kot 10.000 EUR za študente družboslovja ali humanistike. Štipendija za življenjske stroške se podeli v višini 6.000 EUR, 9.000 EUR ali 12.000 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

 

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 128. javni razpis«.

 

 

 

 

Na vrh