10.12.2010
Rok prijave: Potekel
Štipendije za doktorski študij na EUI ‐ European University Institute z začetkom v študijskem letu 2011/2012 (102. JR)Javni sklad razpisuje štipendije za največ 4 slovenske državljane, ki bodo v študijskem letu 2010/2011 vpisani v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute, pri čemer zadnje leto študija financira EUI. Rok za oddajo prijav je 27. maj 2011.

Za študijsko leto 2010/ 2011 štipendija vključuje:

  • mesečno štipendijo v višini 1.180,00 EUR
  • mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 46 EUR in
  • enkratni letni dodatek v višini 120,00 EUR za potne stroške.

Možni so tudi dodatki k štipendiji za vzdrževane člane.

 

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 27. 5. 2011.

 

Dodatne informacije so na voljo v besedilu razpisa ali pri Doris Sattler na e‐poštnem naslovu doris.sattler[@]sklad‐kadri.si, osebno ali telefonsko med uradnimi urami vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, na naslovu javnega sklada oziroma na telefonski številki 01/434‐58‐92.

Na vrh