19.06.2014
Rok prijave: Potekel
Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015

Sklad je 19. 6. 2014 objavil Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015. Rok za oddajo vlog je za dijake 5. 9. 2014 in za študente 8. 10. 2014.

Predmet javnega poziva so Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015 za štipendiste, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014 prejemali Zoisovo štipendijo ali jim je štipendijsko razmerje mirovalo, v šolskem oziroma študijskem letu 2014/2015 pa nadaljujejo izobraževanje:
-    v istem ali višjem letniku izobraževalnega programa, za katerega jim je bila pravica do Zoisove štipendije že dodeljena,
-    v istem ali višjem letniku drugega izobraževalnega programa – v primeru spremembe izobraževalnega programa.

Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije morajo štipendisti poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati še izpolnjevanje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:
- povprečna ocena, pri čemer se upoštevajo ocene iz šolskega oziroma študijskega leta 2013/2014;
- uvrstitev med najboljših 5 % študentov v študijskem letu 2013/2014;
- izjemni dosežek, pri čemer mora biti izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih (2012/2013 in 2013/2014).

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu. Besedilo javnega poziva in potrebni obrazci so na voljo na tej spletni strani, možno jih je prevzeti tudi osebno na javnem skladu v poslovnem času.

Vlogo z dokazili štipendisti pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija - stari«.
   
Rok za oddajo vlog začne teči z dnem objave javnega poziva. Zadnji rok za oddajo vlog je:
-  petek, 5. 9. 2014, za dijake in
-  sreda, 8. 10. 2014, za študente.
 
Dodatne informacije so na voljo:
na spletni strani javnega sklada v poglavju Zoisove štipendije, na e-poštnem naslovu zoisi[@]sklad-kadri.si, v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu javnega sklada ali telefonsko na številkah 01 434 58 97 in 01 434 10 83.Na vrh