12.03.2009
Rok prijave: Potekel
Enotne regijske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2008/2009 / dodatni javni razpis (64. JR)

Razpisna dokumentacija

  • razpisno besedilo,
  • prijavne obrazce,
  • izjavo prijavitelja,
  • vzorec tristranske pogodbe o sofinanciranju.

 

 

Kontakt

Dušan Mikuž, 01 / 43 41 099, dusan.mikuz[@]sklad-kadri.si

Predmet razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij nosilcem enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravnim lokalnim skupnostim od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje. Rok prijave je 24. marec 2009.

 


Predmet
dodatnega javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009 je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij tistim nosilcem enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravnim lokalnim skupnostim od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje do zaključka izobraževanja, ki zaradi primanjkljaja sredstev v okviru javnega razpisa  za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009 niso mogli sofinancirati štipendij vsem izbranim štipendistom.

 

Izbirale se bodo operacije na osnovi programov, ki opredeljujejo izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci enotne regijske štipendijske sheme in državo. Na osnovi izbranega programa bo upravičenec izvedel postopek dodeljevanja kadrovskih štipendij dijakom ter študentom za izobraževanje na posamezni ravni in posameznem izobraževalnem programu od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje do zaključka tega izobraževanja.

 

Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, s pomočjo katerih se bo delodajalcem v regijah zagotovilo ustrezne kvalificirane kadre za prenos novih znanj in tehnologij v smeri pospešitve razvoja produktov in storitev. Prav tako so predmet sofinanciranja stroški upravičenca pri izvajanju dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem.

 

Dne 18. marca 2009 je sklad objavil pravilno različico razpisne dokumentacije, ki se od prvotno objavljene 13. marca 2009 razlikuje na strani 4 v navedbi številke Uradnega lista RS in dneva objave v UL v polju Objava v Uradnem listu ter v navedbi datuma na strani 6 v okviru točke OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS, kjer se je v besedilu »Okvirna višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa za obdobje od 1.4.2008 do 31.10.2015«, datum 1.4.2008 nadomestil s 1.9.2008.

 

Spodaj objavljena razpisna dokumentacija je pravilna različica z dne 18. marca 2009. Za navedeni nepravilnosti in morebitne nevšečnosti se sklad iskreno opravičuje. Rok prijave je 24. marec 2009.

 


Na vrh