15.06.2018
Bodoči dijaki 1. letnikov lahko od danes, 15. 6. 2018, zaprosijo za štipendijo za deficitarne poklice
 • Deficitarni poklici, za katere je v šol. letu 2018/2019 možno pridobiti štipendijo:
 • kamnosek/kamnosekinja
 • mehatronik operater/operaterka
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
 • instalater/instalaterka strojnih instalacij
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 • elektrikar/električarka
 • avtokaroserist/avtokaroseristka
 • pek/pekarka
 • slaščičar/slaščičarka
 • mesar/mesarka
 • tapetnik/tapetničarka
 • mizar/mizarka
 • zidar/zidarka
 • klepar-krovec/kleparka-krovka
 • izvajalec/izvajalka suho montažne gradnje
 • tesar/tesarka
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
 • pečar/pečarka
 • gozdar/gozdarka
 • dimnikar/dimnikarka
 • steklar/steklarka

Dvojezični izobraževalni programi:

 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 • mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

 

Od 15. junija do vključno 20. septembra 2018 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Čas oddaje vloge ni merilo za pridobitev štipendije.

Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov,  ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2018/2019 (seznam je na desni strani) in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

Dijaki lahko oddajo vlogo od 15. junija do vključno 20. septembra 2018. Čas oddaje vloge ni odločilen za pridobitev štipendije. 

 

Pomembne informacije:

 • podelili bomo do 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno v celotnem obdobju izobraževanja;
 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno/Zoisovo štipendijo,
 • štipendija za deficitarne poklice ni združljiva s kadrovsko štipendijo;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

 

Merila

V kolikor bomo prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, se bodo vloge razvrščale na podlagi naslednjih meril: 

 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.  

 

Vlogo, razpis in ostale informacije najdete tukaj.

 
Operacijo »Štipendije za deficitarne poklice« sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.

Na vrh