09.05.2014
Rok prijave: Potekel
2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade« (176. JP)

2. javno povabilo je zaključeno. Delodajalci so lahko pridobili subvencijo za zaposlitev mlade osebe, stare do 30 let in stroške za izvajanje mentorstva. Z mentorstvom - načrtovanim prenosom znanja in izkušenj, bo mlada oseba bolje in hitreje uvedena v delo.

Namen javnega povabila: spodbujanje prenosa znanj in izkušenj (z mentorstvom) na novozaposlene mlade in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.

Predmet javnega povabila: delodajalcem se sofinancira stroške mentorstva za novozaposleno mlado osebo, do 30 let, ki jo bodo zaposlili s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev.

Rok za oddajo ponudb: povabilo je bilo zaključeno 24. 9. 2014.


Ponudba mora vsebovati:
- prijavni obrazec, podpisan in žigosan, če ponudnik posluje z žigom,
- podpisano Izjavo mentorja o sodelovanju,
- kopijo dokazila o izobrazbi mentorja.

 

Razpoložljiva sredstva: 1.436.400,00 EUR

Ključna pogoja za mentorja:
- ima vsaj srednjo poklicno izobrazbo,
- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu, za katerega se bo uvajalo novozaposleno osebo.

Upravičeni stroški:

- strošek mentorja za šest mesecev – 1.200,00 EUR,
- subvencija za zaposlitev za novozaposleno mlado osebo, do 30 let – 5.000,00 EUR in
- strošek predhodnega zdravniškega pregleda – do 100,00 EUR.

  + Brezplačna udeležba na usposabljanju za mentorja.

Dodatne informacije o javnem povabilu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.

Javno povabilo se izvaja v okviru programa »Mentorstvo za mlade«, ki ga delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Na vrh