09.05.2014
Rok prijave: Potekel
2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade« (176. JP)

2. javno povabilo je zaključeno. Delodajalci so lahko pridobili subvencijo za zaposlitev mlade osebe, stare do 30 let in stroške za izvajanje mentorstva. Z mentorstvom - načrtovanim prenosom znanja in izkušenj, bo mlada oseba bolje in hitreje uvedena v delo.

Namen javnega povabila: spodbujanje prenosa znanj in izkušenj (z mentorstvom) na novozaposlene mlade in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.

Predmet javnega povabila: delodajalcem se sofinancira stroške mentorstva za novozaposleno mlado osebo, do 30 let, ki jo bodo zaposlili s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev.

Rok za oddajo ponudb: povabilo je bilo zaključeno 24. 9. 2014.


Ponudba mora vsebovati:
- prijavni obrazec, podpisan in žigosan, če ponudnik posluje z žigom,
- podpisano Izjavo mentorja o sodelovanju,
- kopijo dokazila o izobrazbi mentorja.

 

Razpoložljiva sredstva: 1.436.400,00 EUR

Ključna pogoja za mentorja:
- ima vsaj srednjo poklicno izobrazbo,
- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu, za katerega se bo uvajalo novozaposleno osebo.

Upravičeni stroški:

- strošek mentorja za šest mesecev – 1.200,00 EUR,
- subvencija za zaposlitev za novozaposleno mlado osebo, do 30 let – 5.000,00 EUR in
- strošek predhodnega zdravniškega pregleda – do 100,00 EUR.

  + Brezplačna udeležba na usposabljanju za mentorja.

Dodatne informacije o javnem povabilu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.

Javno povabilo se izvaja v okviru programa »Mentorstvo za mlade«, ki ga delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Prijavljeni ste kot Gost

Forum

Seznam tem
Naslov: SporočilaAvtorZadnje sporočilo:
Trenutno ni teme v tem forumu!
Nova tema
Na vrh