12.04.2013
Rok prijave: Potekel
Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene 2013 (153. JR)

Sklad je 12. 4. 2013 v Uradnem listu RS št. 30/13 objavil Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene 2013.

Razpoložljiva višina sredstev je 2.550.000,00 EUR

 

Rok za oddajo vloge je 17. 5. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO) ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost do tovrstnih storitev in kakovost razvoja njihovih karier. Ciljna skupina so podjetja, registrirana v Republiki Sloveniji, zlasti mikro, majhna in srednje velika podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah ali osebe, ki opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ter njihovi zaposleni. Upravičen je strošek storitve VKO (to so storitve usposabljanja kadrov in kadrovske storitve), ki je predmet javnega razpisa in se nanaša na izvajanje aktivnosti VKO za delodajalce in zaposlene, določene v sklopih A, B in C. Aktivnosti in pojasnila so podrobneje opredeljena v besedilu javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.  Podjetja so glede na vrsto aktivnosti, ki jih bodo  izvajala za svoje zaposlene, upravičena do maksimalnih zneskov, ki so navedeni v tabeli »Maksimalna višina upravičenih sredstev po aktivnostih«. Tabela se nahaja v 9. točki javnega razpisa in v Prilogi 1 razpisne dokumentacije.

 

V skladu s pravili javnega razpisa lahko storitve VKO izvajajo potrjeni izvajalci, ki so objavljeni na seznamu izvajalcev VKO.

 

Obdobje upravičenosti stroškov po tem javnem razpisu je od datuma izdaje sklepa o izboru do najkasneje 30. 4. 2015. Do sofinanciranja so upravičeni tisti stroški, ki bodo nastali v obdobju upravičenosti stroškov in bodo plačani najkasneje do 20. 5. 2015.

 

Strošek davka na dodano vrednost v okviru projekta ni upravičen strošek in ga krije vlagatelj sam.

 

Storitve VKO lahko izvajajo izključno izvajalci vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: izvajalci VKO) s seznama, ki je vzpostavljen na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev VKO (Uradni list RS, št. 88/11).  

 

Dodatne informacije lahko dobite pri Katji Jeraj na telefonski številki 01 434 10 93 ali preko elektronskega naslova: vko[@]sklad-kadri.si

 

Odgovori na pogosta vprašanja vlagateljev bodo objavljeni na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si najkasneje v treh delovnih dneh od prejetja vprašanja.

 

 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene, kar predstavlja izvajanje operacije v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. Razvojna prioriteta »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vrh