12.12.2017
Znani so rezultati dodelitve štipendij za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 1018 dijakom podelil štipendijo za deficitarne poklice. 1000 štipendij je sofinanciranih iz evropskih sredstev.


Zadnje odločbe so bile vlagateljem poslane v petek 8. 12. 2017. 

Prvo nakazilo štipendij za vse pretekle mesece šolskega leta 2017/2018 bo 14. 12. 2017 in 15. 12. 2017. 

Štipendije se bodo nadalje izplačevale do 15. v mesecu za pretekli mesec

 

Največ štipendistov je vpisanih v izobraževalni program za poklic mizarja, sledijo poklici mehatronik-operater, elektrikar in slaščičar. 

 

Nov razpis za šolsko leto 2018/2019 bo objavljen v januarju 2018. 

 

 

 

Štipendije za deficitarne poklice sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Na vrh