Novica

13.02.2017
Znani so izbrani projekti na javnem razpisu Po kreativni poti do znanja 2016/2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavlja seznam izbranih projektov po prijaviteljih na javnem razpisu po kreativni poti do znanja 2016/2017.


Prijavitelji so zaprosili za sofinanciranje projektov, in sicer na območju vzhodne kohezijske regije (KRVS) v skupnem znesku 2.056.578,00 EUR ter na območju zahodne kohezijske regije (KRZS) v skupnem znesku 2.855.038,00 EUR. 

Strokovna komisija je pregledala in ocenila vseh 270 prijavljenih projektov ter opravila izbor prijaviteljev po posameznih projektih, ločeno za prijavitelje znotraj KRVS in ločeno znotraj KRZS. 

Skupno je bilo izbranih 213 projektov (71 na KRVS in 142 na KRZS) v skupni vrednosti 3.945.474,00 EUR (1.306.223,00 EUR na KRVS in 2.639.251,00 EUR na KRZS) .


Seznam izbranih projektov se nahaja tukaj.

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada