19.12.2018
Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake višjih letnikov in študente prvih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake višjih letnikov in študente prvih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija.

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini izkazati izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev. Štipendija bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj 2,5 točki na izjemnih dosežkih, in vlagateljem, ki so dosegli 2 točki na izjemnih dosežkih in hkrati izkazali zlato maturo.

 

Vlagateljem iz te skupine bodo predvidoma do konca decembra 2018 izdane ustrezne odločbe. Štipendije bodo štipendistom prvič izplačane predvidoma 10. 1. 2019. Ob prvem izplačilu bodo štipendisti prejeli tudi vse že zapadle zneske štipendij. Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.

 

Vlagateljem iz skupine VŠ, torej študentom višjih letnikov in študentom prvih letnikov podiplomskega študija, bodo odločbe izdane v šestdesetih dneh od popolnosti zadnje vloge v tej skupini, predvidoma konec januarja ali v februarju.

Na vrh