12.11.2018
Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake 1. letnikov

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake 1. letnikov srednjih šol.

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini izkazati izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev. Štipendija bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj 4,5 točke na izjemnih dosežkih, in vlagateljem, ki so dosegli 4 točke na izjemnih dosežkih in imajo hkrati povprečno oceno najmanj 4,94.

Vlagateljem iz te skupine bodo predvidoma v novembru izdane ustrezne odločbe. Štipendije bodo štipendistom prvič izplačane predvidoma 10. 12. 2018. Ob prvem izplačilu bodo štipendisti prejeli tudi vse že zapadle zneske štipendij. Štipendije se bodo nadalje izplačevale do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Vlagateljem iz skupine SŠ - dijakom višjih letnikov in študentom prvih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija, bodo odločbe izdane v šestdesetih dneh od popolnosti zadnje vloge v tej skupini, predvidoma v decembru ali januarju.

Na vrh