08.10.2018
Zamik pričetka XVI. odpiranja vlog – Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

Zaradi velikega števila prejetih vlog oz. zaradi kompleksnega obravnavanja vlog se bo pričetek XVI. odpiranja zamaknil za štirinajst (14) dni.

Skladno s 13. točko Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. sporočamo, da se bo zaradi zahtevnosti in kompleksnosti prejetih vlog pričetek XVI. odpiranja premaknil z drugega torka v mesecu (9. 10. 2018) na četrti torek v mesecu (23. 10. 2018).

Vloge, prispele do 22. 10. 2018, bodo tako vključene v XVI. odpiranje. Zaradi navedenega zamika bodo prijavitelji, katerih vloge so bile uspešno rešene v XV. odpiranju, sklepe pričeli prejemati predvidoma po 22. 10. 2018. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

 

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh