19.10.2018
Zamik pričetka XVI. odpiranja vlog – Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

Zaradi velikega števila prejetih vlog oz. zaradi kompleksnega obravnavanja vlog se pričetek XVI. odpiranja zamakne za dodatnih sedem (7) dni.

Skladno s 13. točko Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. sporočamo, da se bo zaradi zahtevnosti in kompleksnosti prejetih vlog pričetek XVI. odpiranja premaknil z drugega torka v mesecu (9. 10. 2018) na peti torek v mesecu (30. 10. 2018).

Vloge prispele do 29. 10. 2018 bodo tako vključene v XVI. odpiranje. Zaradi navedenega zamika bodo prijavitelji, katerih vloge so bile uspešno rešene v XV. odpiranju, sklepe pričeli prejemati predvidoma po 29. 10. 2018.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh