10.09.2018
Zamik pričetka XV. odpiranja vlog – Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

Zaradi velikega števila prejetih vlog oz. zaradi kompleksnega obravnavanja vlog se pričetek XV. odpiranja zamakne za štirinajst (14) dni.

Skladno s 13. točko Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. sporočamo, da se bo zaradi zahtevnosti in kompleksnosti prejetih vlog pričetek XV. odpiranja premaknil z drugega torka v mesecu (11. 9. 2018) na četrti torek v mesecu (25. 9. 2018).

Vloge prispele do 24. 9. 2018 bodo tako vključene v XV. odpiranje. Zaradi navedenega zamika bodo prijavitelji, katerih vloge so bile uspešno rešene v XIV. odpiranju, sklepe pričeli prejemati predvidoma po 24. 9. 2018. 

Zahvaljujemo se za razumevanje. 

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Na vrh