Novica

08.11.2017
Zamik pričetka V. odpiranja vlog na razpisu za sofinanciranje šolnin

Zaradi velikega števila prejetih vlog oz. zaradi kompleksnega obravnavanja vlog se pričetek V. odpiranja zamakne za sedem dni na Javnem razpisu sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Skladno s 13. točko Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. sporočamo, da se bo zaradi zahtevnosti in kompleksnosti prejetih vlog pričetek V. odpiranja premaknil z drugega torka v mesecu (14. 11. 2017) na tretji torek v mesecu (21. 11. 2017).

Vloge prispele do 20. 11. 2017 bodo tako vključene v V. odpiranje. Zaradi navedenega zamika bodo prijavitelji, katerih vloge so bile uspešno rešene v IV. odpiranju, sklepe pričeli prejemati po 21. 11. 2017. 

Zahvaljujemo se za razumevanje.

 

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada